Ako sa nestratiť na novej fakulte

Prichádzate ako prvák na novú fakultu a neviete, čo od toho čakať? Ak ste ešte nikdy na vysokej škole neštudovali, prvé dni môžu byť naozaj stresujúce. Prejdite sa spoločne s nami po vašej novej fakulte a za žiadnym rohom vás nič neprekvapí.

Študijné oddelenie

Na študijnom oddelení budete riešiť takmer všetky veci, ktoré sa týkajú vášho štúdia od podania prihlášky a zápisu až po odovzdanie vašej záverečnej práce. Bude vám pridelená jedna zamestnankyňa, ktorá sa o všetky tieto veci postará.

Učebne

Na začiatok musíte pochopiť systém, akým sú na veľkých fakultách označované učebne. Väčšinou ide o názov pavilónu, poschodie, typ učebne a následne aj jej konkrétne číslo dverí.

Kancelárie

Už to nie sú kabinety ale kancelárie. Dobre si zapamätajte, kde má ktorú kanceláriu ktorý vyučujúci. Budete za nimi chodiť aj na ústne skúšky a neskôr aj na konzultácie vašej bakalárskej práce.

Vôňa jedla

Máte priamo na škole bagetáreň, pizzériu alebo reštauráciu? Ak áno, určite ju nájdete podľa vône jedla, ktoré vám medzi prednáškami dodá silu aj bez toho, aby ste museli opustiť budovu školy.

Knižnica

Pri písaní diplomovej práce sa pravdepodobne bez knižnice na vašej fakulte nezaobídete. Na fakulte ich bude viac, podľa rôznych odborov. Vás zaujíma tá hlavná, a potom tá katedrálna.