Stratené v preklade

Vnorenie sa do sveta fantázie, rozvíjanie predstavivosti, prežívanie života niekoho iného. Ako je to s Vami? Vlastníte bohatú rodinnú (prípadne e-book) knižnicu alebo knihu nevidíte, ako je rok dlhý? Pre väčšinu z nás je čítanie ten najúžasnejší relax, pomocou ktorého zresetujeme vždy, keď je treba. Zároveň je to najkrajšia odmena a najobľúbenejšie strávený voľný čas. Milujeme tie chvíle, keď si vyložíme nohy, v šálke rozvoniava čerstvo zaliaty čaj a môžeme sa aspoň na niekoľko minút sústrediť na dej v knihe. Máte svoj obľúbený žáner, autora, ba dokonca prekladateľa? Áno, aj toho je dobré si zamilovať. Ak totiž čítate knihy od zahraničných autorov, budete pohotovo vedieť, ktorý preklad sa Vám oplatí a ktorý radšej oželiete, aby ste si nepokazili zážitok z inak skvelej knihy.

Stroj v nás emócie nikdy nevyvolá

Skúsený prekladateľ je taký, ktorý cudzím jazykom aj aktívne žije a vyvíja sa spolu s ním. Potom dokáže čitateľovi ponúknuť adekvátny preklad pôvodného textu. Musí to byť niekto, kto dokáže myšlienku vyjadrenú v cudzom jazyku správne pochopiť a pretransformovať do jazyka cieľového. To dokáže len sčítaný človek, žiaden strojový preklad Vám tak detailný výsledok neposkytne. Strojové preklady robia softvéry, ktoré sú naprogramované tak, aby vybrali najfrekventovanejší preklad daného slova. Vety preložené strojom preto občas nedávajú žiaden zmysel. Mechanický prekladač preloží vety slovo za slovom, myšlienku za myšlienkou, pričom neraz uniká celkový zmysel. A už vôbec sa tu nedá hovoriť o prenose emócie. Niekedy je správne odhadnutie emočnej stopy omnoho dôležitejšie, než samotné slová. Je potrebné vžiť sa do postavy a samotného príbehu, aby sme dokázali preniesť celú jeho váhu a zmysel do inej reči. Je nutné zachytiť posolstvo, ktoré sa daný text snaží odovzdať svojmu čitateľovi. Strojový prekladač je vhodné využiť napríklad pri preklade textu z obalov tovarov bežnej spotreby, ale nie tam, kde sú v popredí pocity čitateľa.

Lokalizácia zaručí, že sa pôvodný text nestratí v preklade

Žiaden preklad knihy by sa nemal zaobísť bez špecializovanej lokalizácie. Pokiaľ by sa tento vysoko odborný proces vypustil, mohlo by sa veľmi rýchlo stať, že podstata pôvodného diela zostane stratená v preklade. Lokalizácie sa robia rôznorodé, a teda nielen u kníh. Poznáme lokalizácie softvérov, internetových stránok, hier či multimédií. Správne zvolenú a zrealizovanú lokalizáciu spoznáte tak, že preklad neodhalí ani rodený hovorca. Sústreďuje sa teda na všetky aspekty daného jazyka, na jeho kultúrnu nadstavbu a ďalšie špecifiká. Služby lokalizácií ponúkajú na trhu viaceré prekladateľské agentúry, je však naozaj dôležité si pri ich výbere prejsť všetky odporúčania a zamerať sa na skúsenosti tých, ktorí služby daných sprostredkovateľov už využili. Kvalitné firmy musia mať znalosti a skúsenosti na dostatočne vysokej úrovni, aby dokázali uspokojiť aj tých najnáročnejších klientov.

Agentúra, s ktorou sa oplatí spolupracovať

Medzi špičkové prekladateľské a tlmočnícke spoločnosti sa na našom domácom trhu radí napríklad agentúra Aspena, ktorú nájdete aj na internetovej stránke www.aspena.sk. Môžete si tu objednať jednoduchý preklad, lokalizáciu či tlmočenie na tej najvyššej úrovni. Na našom trhu pôsobí táto spoločnosť už od roku 1995. Prekladateľské a lingvistické služby poskytuje na základe spolupráce s tímom profesionálnych odborníkov. Má bohaté skúsenosti s viac ako 50 jazykovými kombináciami. Kladie dôraz najmä na jazykovú presnosť, faktickú správnosť a zrozumiteľnosť. Prekladatelia disponujú nadpriemernou znalosťou domáceho i cudzieho jazyka a vynikajú znalosťami lingvistických disciplín. V prípade potreby vedia na projekte pracovať 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 365 dní v roku. Toto všetko vypovedá o tom, že máte dočinenie s profesionálmi.

Foto: © [4Max] / Dollar Photo Club

Pridaj komentár