Na Slovensku sa montuje čoraz viac tepelných čerpadiel

Na Slovensku sa montuje čoraz viac tepelných čerpadiel

Kto šetrí, má za tri. Šetriť sa dá na rôznych veciach, ale ak chcete naozaj ušetriť, porozmýšľajte nad kúpou a inštaláciou tepelného čerpadla. Prečo? Pretože práve výdavky na domácnosť, a to hlavne na energie, ukroja z vášho rozpočtu najväčší kus. Touto cestou sa začínajú uberať domácnosti na Slovensku čoraz viac. Tepelné čerpadlá sa montujú do rodinných domov, bytových jednotiek i komerčných priestorov.

Tepelné čerpadlá riešia ohrev vody a vykurovanie

Keď chceme pochopiť rozvíjajúci sa trend montovania tepelných čerpadiel, na úvod do problematiky je nutné spomenúť, čo všetko tepelné čerpadlo dokáže. Tepelné čerpadlá dokážu vašu domácnosť spraviť nezávislú a ekonomickú. Na svoje fungovanie využívajú dostupné prírodné zdroje, ktoré menia na energiu. Túto vyrobenú energiu je možné využiť na ohrev vody a následné vykurovanie menších i väčších priestorov. Ide o ekologické riešenie, ktoré nespotrebováva plyn alebo drevo. Nezávislosť od fosílnych palív je v súčasnej dobe nesmierne dôležitá, a preto je investícia do tepelného čerpadla tou najlepšou voľbou.

Aké druhy tepelných čerpadiel existujú

Samozrejme, že na fungovanie potrebuje tepelné čerpadlo elektrickú energiu. Lenže spotrebuje jej len malé množstvo a vyrobí až 5-násobne viac. Výrobcovia čerpadiel uvádzajú, že v závislosti od typu čerpadla z 1 kWh elektriny vyrobí čerpadlo s pomocou prírody  4 až 5 kWh energie. Existujú 4 typy tepelných čerpadiel.

Tepelné čerpadlo vzduch–voda

Ide o najpopulárnejšie tepelné čerpadlo kvôli nižším nákladom na obstaranie a jednoduchej inštalácii. Tepelné čerpadlo vzduch-voda odoberá energiu zo vzduchu a túto energiu zužitkuje na výrobu teplej vody. Ide o čerpadlo vhodné do všetkých typov rodinných domov. Jeho nevýhodou je nižšia efektivita pri mrazoch a vyššia hlučnosť.

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pracuje na princípe podobnom ako u klimatizácie. Na jednej strane je výhodné, že dokáže  priestor nielen vykúriť, ale tiež schladiť. No na druhej strane nie je možné toto tepelné čerpadlo využiť na ohrev vody.

Tepelné čerpadlo zem-voda

Tepelné čerpadlo zem-voda si vyžaduje vyššiu vstupnú investíciu kvôli zemným prácam – hĺbkový vrt alebo plošné kolektory. Tepelné čerpadlo zem-voda sa vyznačuje vysokou efektivitou i pri nižších vonkajších teplotách, a preto je vhodný do klimaticky náročného prostredia. Oceníte tiež jeho tichú prevádzku.

Tepelné čerpadlo voda-voda

Čerpadlo, ktoré je vysoko funkčné aj pri nízkych teplotách, ale podobne ako pri čerpadle zem-voda je jeho montáž veľmi náročná (nutné sú dva podzemné vrty). Tepelné čerpadlo voda-voda využíva na výrobu energiu povrchovú alebo podzemnú vodu. Ak sa rozhodnete pre tento typ čerpadla, pripravte sa na vyššiu cenu i pravidelnú údržbu. Výhodou je však jeho vysoká efektivita a možnosť využitia odpadového tepla.