Riziká daňovej optimalizácie

Pojmy nie každému známe ako vypracovaný bezpečnostný projekt či daňová optimalizácia sú bežnou realitou mnohých firiem. Obzvlášť každoročná optimalizácia daní je termín, s ktorým prichádza väčšina firiem do styku každoročne. Na daňovej optimalizácii však nie je nič zlé či protizákonné, keďže sa uskutočňuje v medziach platných zákonov. Len je treba vedieť, ako na to, keďže so sebou prináša aj riziká.

Ako na optimalizáciu našich daní

Pod pojmom daňová optimalizácia chápeme zákonné opatrenia v rámci platnej legislatívy danej krajiny, vďaka ktorým zníži firma či jednotlivec svoje daňové a odvodové zaťaženie na minimum. Ide o využívanie rôznych výnimiek, niekto by povedal „dier v zákonoch“, no najmä vzájomné kombinácie, ktoré v určitých prípadoch skutočne môžu priniesť veľmi zaujímavé úspory na daniach.

Optimalizovať daň môže ktokoľvek, kto to potrebuje. Či už ide o obchodnú spoločnosť, živnostníka, súkromnú osobu, študentov alebo dôchodcov. Pravdaže, inak si daňovú povinnosť optimalizuje samostatne zárobkovo činná osoba a inak veľká obchodná spoločnosť.

Riziká daňovej optimalizácie

Zníženie daní a odvodovej povinnosti na minimum je pre väčšinu firiem veľkým prínosom. Teda v prípade, že máte dobrého účtovníka, ktorý pozná platnú legislatívu, okrem iného aj zákon na ochranu osobných údajov a tiež vie medzi zákonmi dobre „kľučkovať“.

Medzi najčastejšie riziká spojené s daňovou optimalizáciou patrí:

  • vyššie náklady na účtovníctvo, keďže dochádza k zvýšeniu počtu účtovných položiek
  • niekedy je výsledkom aj horší prehľad o výsledkoch firmy
  • veľa závisí od šťastia, t.j. na akého daňového úradníka,ktorý bude vykonávať daňovú kontrolu, narazíte, pričom neraz hrozí aj riziko rôznych doplatkov daní či sankcií

V praxi teda platí, že uznateľný je v podstate každý postup, ktorý dokážete obhájiť pri daňovej kontrole. Všetko záleží od spôsobu práce a prístupu konkrétneho úradníka a jeho spolupráce s Vaším dobrým ekonómom. Ak na seba narazia ústretový “daňovák” a šikovný účtovník, úspech daňovej optimalizácie je zaručený. A ak nie, pripravte sa na komplikácie.

 

 

Pridaj komentár