Tvorba reklamnej kampane – ide o to byť viac, než len spokojný

Ešte predtým, než je reklamná kampaň vypustená do sveta, musí si prejsť niekoľkými krokmi prípravy.

Veľkú rolu v podnikaní hrajú kontakty a nie je tomu inak, ani pri reklamnej kampani. Prvé nadviazanie vzťahu medzi klientom a agentúrou, či freelancerom je kľúčové, tak isto ako v reálnom živote – hrá sa na prvý dojem.

Z hľadiska agentúry je najlepšie, pokiaľ samotný klient čo to, o marketingu vie a má aj vlastný marketingový plán. Počas brífingu sa zdieľajú základy reklamnej kampane – vízia, ciele, komunikačné kanály a ďalšie informácie o marketingu klienta, ako napr. seo optimalizácia.

Po brífingu nasleduje rebrífing, na ktorom sa doťahujú posledné detaily ohľadom problému, rozpočtu klienta a otázok, ktoré ovplyvnia riešenie a celkovú reklamnú kampaň.

Nasleduje definovanie stratégie. Zahŕňa analýzu všetkých dostupných údajov, ktoré sa následne využijú pri nastavovaní jednotlivých krokov. Množstvo agentúr podceňuje práve tento proces, pretože sa tvorba reklamnej kampane urýchľuje čo najviac.

Potom dochádza ku tvorbe jednotlivých krokov stratégie. Kreatívna časť pracuje na plné obrátky a snaží sa podľa vstupných údajov nájsť čo najlepšie riešenie. Stratégia je čo to je, kreativita zase ukazuje ako.

Teraz príde prvý test. Prvý koncept reklamnej kampane sa prezentuje klientovi. Ide hlavne o to, akou formou sa prezentuje. V marketingu je dôležité „prečo,“ namiesto „čo“. Pokiaľ je klient v úžase, o to ľahšie sa reklamná kampaň schváli. Najťažšia je práve táto časť – nekonečné dolaďovanie drobných detailov typu zväčšenia písma na logu a podobne.

Po schválení konečne prichádza na rad skutočná šou. Opäť sa vychádza zo stratégie a vytvoreného kreatívneho konceptu, ktorý sa prevedie do reality. Dochádza k vytváraniu jednotlivých reklamných nosičov, ich následné plánovanie a postupné uskutočňovanie podľa vopred dohodnutého plánu.

Následne sa sleduje, ako cieľová skupina reaguje na realizované kroky reklamnej kampane. V prípade malých nedostatkov sa zasahuje, prerába a opäť púšťa naspäť do obehu.

V poslednom kroku sleduje agentúra i klient tie isté výsledky, ibaže každý z vlastného uhľa pohľadu. Klient sleduje vlastné záujmy a agentúra taktiež. Obom však ide o jeden spoločný ciel – aby boli obe strany viac, než len spokojné.