Všetko podstatné o úvode bakalárskej práce

Úvod každej záverečnej práce, bakalárku nevynímajúc, je dôležitým bodom na ceste k jej úspešnému napísaniu. Nielen renomované vysoké školy v Bratislave, ale aj všade inde po Slovensku od svojich študentov očakávajú jediné: Aby ich bakalárska práca bola napísaná v súlade s platnými predpismi a normami. A tie sú nemenné a viac menej na každej vysokej rovnaké.

Mohlo by sa teda zdať, že toľko omieľané a staré známe nie je pre študenta žiadnym problémom, a predsa… Keď príde na tvorbu bakalárky, zrazu sú mnohí zaskočení a nevedia, ako či kde začať. My vravíme: „Nezačínajte od úvodu!“

Úvod –  vstup do bakalárskej práce

Úvod, nakoľko je považovaný za vstupný zdroj informácií k téme Vašej bakalárky, píšeme povinne. Avšak, čo Vás možno zarazí, nepíšeme ho na začiatku tvorby práce. Nie, úvod je najvhodnejšie napísať až po skompletizovaní jednotlivých kapitol, dokonca i po záverečnom hodnotení, kedy už vieme, v ktorej časti bakalárskej práce sme čo a ako riešili, aj či sme niečo dosiahli vrámci výskumu, ak ho teda Vaša bakalárka zahŕňa. Práve na základe toho všetkého je možné navrhnúť, ako a či by bolo možné dosiahnuť želaný stav danej témy.

Rozsah, forma a obsah úvodu bakalárky

Úvod v bakalárskej práci má zvyčajne rozsah jednu až tri normostrany. Autor v ňom zdôvodňuje výber danej témy, jej aktuálnosť aj očakávaný prínos práce.

Keďže niektoré vysoké školy neuvádzajú hlavný cieľ bakalárskej práce, prípadne metodiku práce ako samostatné kapitoly, očakávajú od študentov, že práve v úvode toto všetko, teda cieľ hlavný, čiastkové ciele, ako i metódy práce, ktorými sa k dosiahnutiu jednotlivých cieľov dopracovali, spomenú.

V úvode je vítané aj poďakovanie školiteľovi, prípadne iným osobám, ktoré nám pri tvorbe bakalárskej práce pomáhali.

A nezabudnite, úvod bakalárskej práce je kľúčový pri hodnotení celej práce, keďže z neho vychádza školiteľ i komisia pri hodnotení. Preto ho píšte tak, aby obsahoval všetko podstatné o Vašej bakalárke.