Získať prechodný pobyt je zložité. Prečo?

Hoci Slovensko nepatrí medzi najlepšie krajiny, čo sa týka nízkej nezamestnanosti, ľuďom migrujúcim za novou prácou, to veľmi neuľahčuje. Prečo? Pretože zákon káže ľuďom, ktorí sa budú zdržovať mimo trvalé bydlisko dlhšie ako 90 dní, aby to nahlásili na príslušnom úrade najneskôr do 10 dní po tom, čo opustili túto adresu. A získať prechodný pobyt na novej adrese na Slovensku je skutočne náročné. Aj preto sa niektorí ľudia obávajú presťahovať sa kvôli práci bez toho, aby si na novej adrese kúpili byt či dom. Prečo?

 

Obavy majiteľov bytov

Majitelia bytov neradi dávajú prechodný pobyt svojim nájomníkom. A ako ináč získate bývanie v Bratislave, keď ste akurát dokončili školu a išli ste tam za prácou? Jedine podnájmom. Aj keď nejde o úradne náročnú záležitosť, vašu snahu získať prechodný pobyt na novej adrese najčastejšie zhatí neochota majiteľa bytu. A čoho sa tak veľmi obávajú?

 

Obavy z exekútora

Najväčšie obavy majú majitelia bytov z toho, že daného človeka vôbec nepoznajú a nevedia o ňom nič, ani to, či je zadĺžený. Aj preto sa mu zdráhajú udeliť prechodný pobyt, pretože sa boja možnosti, že by ich nájomník bol skutočne zadĺžený a na danú adresu by mohol prísť exekútor a zabaviť majetok majiteľa bytu. Sú tieto obavy opodstatnené? Každý právnik, aj ten začínajúci, vám potvrdí, že exekútor nesmie siahnuť na majetok nikoho iného ako dlžníka. Aj preto sú tieto obavy neopodstatnené. Jediné, čoho sa môžete obávať je, že aj po odsťahovaní sa, bude nájomníkovi, ktorému ste udelili prechodný pobyt, chodiť na vašu adresu pošta.

 

Kedy musíte nahlásiť zmenu trvalého pobytu

Slovenská legislatíva prikazuje každému občanovi nahlásiť udalosť, keď sa chystá zdržiavať mimo adresu svojho trvalého pobytu dlhšie ako 90 dní a doložiť to adresou o prechodnom pobyte najneskôr do 10 dní odo dňa opustenia trvalého bydliska. Hrozí vám však niečo za nedodržanie tejto vašej povinnosti? Nie, nehrozí, ide iba o to, aby štát vedel, kde vás môže zastihnúť v nejakej dôležitej záležitosti, v zásade vám však nič nehrozí.  

 

FOTO:  © Paolese / Dollar Photo Club

Pridaj komentár