Kde a ako likvidovať azbest?

Pri rekonštrukcii nehnuteľnosti väčšinou narazíme na množstvo problémov a nečakaných otázok. A jednou z nich je i otázka: „Kde a ako môžem zlikvidovať azbest?“. Ak túto otázku práve riešite, poradíme Vám.

Azbest a jeho využitie v domoch

V súčasnosti je používanie azbestu na Slovensku zakázané. Je tomu tak preto, že je mimoriadne škodlivý pre ľudských organizmus a spôsobuje karcinogénne ochorenia. No v minulosti bol hojne využívaný a preto sa s ním môžeme v domácnostiach bežne stretnúť. Čo to však vlastne azbest je? Ide o označenie skupiny silikátových materiálov, ktoré sú charakteristické svojou nehorľavosťou a čiastočnou žiaruvzdornosťou. Vynikajúco sa viaže s cementom. A práve vďaka týmto vlastnostiam bol využívaný pri výrobe strešnej krytiny – eternitu. V mnohých bytových domoch sa nachádzajú aj azbestové vodovodné alebo kanalizačné potrubia.

A prečo je azbest nebezpečný? Zdravie človeka ohrozuje najmä pri mechanickom poškodzovaní. Vznikajú tak totiž miniatúrne ihličky azbestu, ktoré sa dostávajú do ovzdušia. Existuje veľké riziko, že ho človek vdýchne. Následkom môže byť poškodenie pľúc a vznik karcinómu pľúc.

Likvidácia azbestu

Ak ste teda pri rekonštrukcii domu narazili na azbestovú strechu alebo pri rekonštrukcii bytu na azbestové potrubie, určite ho nelikvidujte svojpomocne! V žiadnom prípade ho nerozbíjajte, nelámte, ani nedrvte. Azbest je totiž charakterizovaný ako nebezpečný odpad. Jeho likvidáciu môžu vykonávať iba špecializované firmy, ktoré majú oprávnenie vydané Úradom verejného zdravotníctva. Zoznam firiem, ktoré sú oprávnené na takúto likvidáciu nájdete na internetovej stránke úradu – www.uvzsr.sk. Na stránke si do vyhľadávacieho okna zadajte pojem „azbest“. Dostanete sa tak k zoznamu všetkých slovenských firiem, vrátane ich adries, ktoré majú toto oprávnenie.

Likvidácia azbestu samozrejme nie je zdarma a nie je ani najlacnejšia. Závisí od množstva likvidovanej plochy (pri strechách), od hmotnosti (pri potrubiach) a tiež od toho, či práca prebieha v interiéry alebo v exteriéry. Preto je nutné kontaktovať firmu, ktorá Vám vypracuje cenovú ponuku. No tieto vynaložené financie určite nie sú také cenné, ako Vaše zdravie, či dokonca život.

 

FOTO:  © Lucaz80 / Dollar Photo Club

Pridaj komentár