Externé štúdium: Tá správna voľba pre vás?

Zisk vysokoškolského titulu je v súčasnosti už akýmsi štandardom, bez ktorého je ťažké uplatniť sa na trhu práce (pravda, ak neovládate nejaké poctivé, stále žiadané remeslo). Niekto sa rozhodne ísť na vysokú hneď po maturite, iní skúsia najprv zarábať a po čase zatúžia (alebo sú donútení okolnosťami či zamestnávateľom) po štúdiu. Neraz však študujú popri práci, a tak si za štúdium musia priplatiť. Táto forma štúdia sa nazýva externá. V čom sú najväčšie klady externého štúdia a aké má naopak nedostatky?

Slovenská realita

Uvažovať o tom, prečo a kam na vysokú, je treba v predstihu. Inak sa môže stať, že si nestihnete podať prihlášky na vysokú včas a neostane vám iná možnosť, ako jeden rok počkať. Prípadne si za vysokoškolské štúdium zaplatíte. Veď prečo nie? Na externom štúdiu nie je nič nelegálne, slovenské univerzity každoročne núkajú viac než 9 tisíc miest pre uchádzačov o externé štúdium. No i keď je o štúdium na diaľku stále záujem, v posledných rokoch bol zaznamenaný pokles prihlášok na externé štúdium. Možno sa tak deje z dôvodu, že bola neraz kritizovaná kvalita tejto formy štúdia aj samotných absolventov. Známe sú argumenty, že títo študenti neštudujú toľko a v takej miere, ako študenti denní, preto logicky nedosahujú patričnú úroveň vedomostí. A čo mnohých škrie: Študujú kvôli zisku vedomostí alebo ich zaujíma len titul? Špekuluje sa tiež o tom, ako je to s písaním prác externistov či už klasické záverečné práce, ale aj vzorové seminárne práce. Je trebárs taká bakalárska práca skutočne ich samostatným dielom – vypracovali túto bakalársku prácu podľa vzoru alebo si kvôli nedostatku času nechajú pri jej vypracovaní pomôcť? Toto sú otázky, na ktoré poznajú odpovede len externí študenti a fakulty, na ktorých si zvyšujú svoju kvalifikáciu.

O ktoré odbory je najväčší záujem?

Bez ohľadu na polemiky, externisti boli, sú a zjavne ešte dlho budú. Niektorí skrátka naozaj nemajú inú možnosť ako vyštudovať. A čo študujú diaľkovo najčastejšie? Najväčšiemu záujmu medzi externistami sa tešia odbory sociálna práca a verejné zdravotníctvo. Vyhľadávaná je najmä Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, ktorá ponúka oba spomenuté študijné smery. Obľube sa tešia aj manažérske odbory, taktiež psychológia a v neposlednom rade aj pedagogický smer, o ktorý majú záujem predovšetkým učitelia, ktorí si potrebujú doplniť vzdelanie. V posledných rokoch vzrastá záujem najmä o štúdium liečebnej pedagogiky a špeciálnej pedagogiky.

Medzi súkromnými školami ponúkajúcimi externú formu štúdia je čoraz vyhľadávanejšia Paneurópska vysoká škola v Bratislave.

Je na každom z vás, pre aký spôsob štúdia sa rozhodnete. V každom prípade vám držíme prsty, aby Vašim posledným rozhodnutím bolo rozhodnutie o viazaní diplomovky s úsmevom na perách..
Autorské právo: dedivan1923 / 123RF Reklamní fotografie

Pridaj komentár