Trápi vaše dieťa pomočovanie?

Možno sa pýtate, ako pomôcť dieťaťu, ktoré trápi pomočovanie. Bohužiaľ, ide o problém, ktorý trápi množstvo detičiek rôzneho veku, a to predovšetkým do 5 rokov. Príčiny môžu byť rôzne – od stresových faktorov až po vážnejšie ochorenia, ktoré sa prejavujú takýmto nepríjemným spôsobom. Základom teda je, aby ste si dohodli stretnutie s praktickým lekárom, ktorý na základe podrobného vyšetrenia rozhodne, čo sa bude diať ďalej.

Kedy navštíviť lekára?

V súčasnosti prevláda názor, že pomočovanie detí v noci pretrvávajúce po piatom roku života môžeme považovať za patologický jav. Pokiaľ dieťa nemá v bdelom stave žiadny problém s močením (netrpí močovou infekciou), vyšetrenie by sa malo vykonať až po dovŕšení piateho roka. Predpokladá sa, že reflexy močenia sú v tejto dobe stabilizované a tieto problémy môžu súvisieť s iným, často krát i psychickým ochorením.

Upravte posteľ!

Rodičia môžu k duševnej pohode dieťaťa prispieť úpravou postele a zlepšením prístupu na toaletu. Lepšia orientácia v tme zaistí dieťaťu akúsi istotu, keďže cesta z postele na záchod bude krátka a jednoduchá. Pokiaľ to nie je možné, dajte do izby nočník. Pri nočnom pomočovaní je vhodné položiť na posteľ gumovú podložku, no mnohí rodičia siahajú tiež po vložkách, plienkových nohavičkách alebo plienkach. Inkontinenčné pomôcky pre deti značky TENA je možné využiť nielen počas noci, ale i počas dňa, keďže mnohých trápi aj denné pomočovanie, napríklad v školskom prostredí.

Rada na záver…

Základom je, aby boli rodičia voči tejto nepríjemnosti tolerantní a aktívne riešili pomočovanie dieťatka. Existuje mnoho názorov na budenie v noci –  na jednej strane je dieťa prinútené sa vymočiť, no na druhej strane môže byť zbytočné a veľa krát i náročné, veď dieťa sa nemusí tak ľahko zobudiť.