Aj nehnuteľnosť potrebuje poistku

Zaobstarať si dnes nehnuteľnosť je často náročné a administratívne zdĺhavé, no nie nereálne. Aby vám radosť z vášho nového bývania vydržala čo najdlhšie, myslite aj na poistenie vašej nehnuteľnosti.

V dnešnom svete si ľudia nemôžu byť istý ničím. Nepredvídateľné výkyvy počasia, hrozby teroristických útokov, životné nástrahy, na ktoré radšej ani nechceme myslieť.. Aj preto je dôležitá ostražitosť a opatrnosť. Radšej myslite na prevenciu, ako by ste mali plakať nad rozliatym mliekom.

Poistenie znižuje riziká, ktoré môžu mať negatívny dopad na váš majetok a najmä na vašu peňaženku. Kedysi gazdovia postavili veľký dom s garážou a poistenie neriešili. Keď však postihli ich kraj záplavy či zosuvy pôdy, mali slzy v očiach a hlavu v smútku, pretože nemali kde bývať a ich domy boli zničené. V týchto prípadoch sa gazdovia nemohli spoľahnúť na pomoc od poisťovne, a tak museli prosiť o pomoc najbližších a nákladné výdavky platiť z tvrdo našetrených peňazí. Aby ste nedopadli rovnako, myslite na poistenie nehnuteľnosti a vybavte si poistenie, ktoré bude odrážať vaše potreby.

Ako správne vybrať poistenie

Ešte než uzatvoríte poistenie nehnuteľnosti, je potrebné si uvedomiť rozdiel medzi poistením nehnuteľnosti a domácnosti. Nehnuteľnosťou je byt, dom alebo chata a všetko, čo je na múroch pripevnené. Domácnosť si môžete jednoducho vysvetliť ako všetko, čo sa nachádza vo vnútri domu alebo bytu.

Pri výbere poistenia zamerajte svoju pozornosť na všetky dostupné informácie a poistné krytie, ktoré poistenie poskytuje. Je dôležité vybrať si také poistenie, ktoré je najlepšie pre vás. Preto by ste sa nemali poistné krytie kopírovať od susedov alebo príbuzných, ktorí žijú v úplne inom kraji.

Každá poisťovňa bude pri uzatváraní nehnuteľnosti požadovať informácie o veľkosti nehnuteľnosti, type, adrese. Ďalej informácie o tom, či je objekt obývaný, v akej časti obce alebo mesta sa nachádza, finančné ohodnotenie nehnuteľnosti a je nutné pripojiť aj informáciu o tom, či je nehnuteľnosť zaťažená hypotekárnym úverom.

Skontrolujte si ponuky online

Keď si začnete vyberať najvhodnejšie poistenie, môžete cez web stránky na internete natrafiť na porovnanie poistení. Momentálne sa poisťovne zhodli na 35 rizikách, ktoré ohrozujú vašu nehnuteľnosť. Spomedzi najznámejšie sa radí požiar, výbuch, záplavy, úder bleskom alebo povodne.

Medzi novšie sa zaraďuje náraz neznámeho vozidla alebo pád lietajúcich telies. Medzi riziká, ktoré sa dajú poistiť, patria tiež lúpež, krádež vlámaním alebo vandalizmus či vytopenie. Takéto riziká si často musíte pripoistiť.

V rámci poistenia nehnuteľnosti oceníte poistenie zodpovednosti príslušníkov domácnosti. Škodu, ktorú spôsobí vaše dieťa alebo iná osoba s vami žijúca, vám poisťovňa uhradí. Pozitívnou novinkou je úraz psa a mačky, ktorý môže vzniknúť napríklad pri vybehnutí zvieraťa z bránky na ulicu. Už sa nemusíte obávať ani straty vašich dokladov, pretože aj tie si môžete pripoistiť v rámci poistenia nehnuteľnosti.  

Poistiť je potrebné nie len nový byt či dom

Zapamätajte si, že poistiť si nehnuteľnosť by ste mali nielen pri jej kúpe, ale napríklad aj po jej prerábaní. Ak ste vlastníkom bytu, domu či garáže a v momentálnej dobe ste tento majetok prerábali, bolo by dobré poistku prehodnotiť. Napríklad výmena podláh či vymenené potrubie alebo okná dokážu zmeniť hodnotu nehnuteľnosti.

Príklad zo života:

Ak ste pred piatimi rokmi kúpili dom, ktorý ste prerobili a odhadca vám ho vtedy ohodnotil na 100 000 EUR, neznamená to, že nehnuteľnosť bude mať takúto hodnotu stále. Počas piatich rokov sa zmenila hodnota lokality, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza a rovnako sa zmenila hodnota samotného domu – ak ste ho prerábali. Prerábka kúpeľne, výmena podláh, strechy či úprava schodiska menia hodnotu nehnuteľnosti, ktorá sa môže, povedzme, vyšplhať na 150 000 EUR.

V prípade, že by ste poistenie nehnuteľnosti neupravili a váš dom by po prerábke vyhorel, poisťovňa stále počíta len s hodnotou 100 000 EUR. A vám vznikne strata, keďže ste si nehnuteľnosť nedali znovu ohodnotiť a neprerobili ste vašu poistnú zmluvu.