Čerpadlo ako základný predpoklad kvalitnej vody v jazierku

Ak sa chystáte na stavbu záhradného jazierka na vašom pozemku, budete musieť okrem estetických vecí vyriešiť aj niekoľko technických. Okrem filtrácie, rýb a svetiel je jednou z najdôležitejších súčastí kvalitné jazierkové čerpadlo.

Rozhodli ste sa, že si v záhrade vybudujete jazierko? Skvelé. Okrem kopy práce, ktorá vás čaká v súvislosti s jeho výstavbou si budete musieť zadovážiť množstvo špecializovanej techniky, ktorá záhradné jazierko obsluhuje – filtre, UV lampy a jazierkové čerpadlá.

V tomto článku sa budeme venovať práve jazierkovým čerpadlá. Tie hrajú dôležitú úlohu pri zabezpečení čistej a kvalitnej vody vo vašom jazierku prostredníctvom jej cirkulácie.

S výberom sa nenáhlite. Treba pamätať na to, že čerpadlo bude musieť zvládnuť nepretržitú prevádzku, preto na jeho výbere skutočne veľmi záleží.

Ako to funguje

V princípe slúži čerpadlo na cirkuláciu vody v jazierku. Tak zabezpečuje jej okysličenie a zároveň jej prečistenie, nakoľko je súčasťou celkového filtračného systému. Zásadným spôsobom prispieva k zdraviu jazierka aj tým, že umožňujú primeraný rozptyl živín vo vode, zamedzuje tvorbe kalov vo vode a šíreniu rias.

Bežne používané čerpadlá fungujú na elektrinu, pričom sa môžeme stretnúť s magnetickým alebo priamym pohonom. Pri magnetickom pohone je obežné koleso poháňané magnetickým poľom, pričom spojka je je úplne uzavretá a nevyžaduje mazanie. Tento typ čerpadiel je preto vhodný pre jazierka s rybami, kedy nehrozí prípadný únik olejov do vody. Na druhej strane majú čerpadlá s magnetickým pohonom len veľmi malý výtlak, preto nie sú vhodné pre fontány.

Čerpadlá s priamym pohonom majú samostatný elektrický motor, ktorý cez hriadeľ poháňa obežné koleso a tak prečerpáva vodu v systéme. Tento typ čerpadiel má vysoký výkon aj výtlak.

Typy jazierkových čerpadiel

Pred výberom je vhodné sa rozhodnúť, prípadne si nechať poradiť, či potrebujete ponorné alebo tzv. “suché” externé čerpadlo.

Ponorné čerpadlá sú umiestnené priamo vo vode v jazierku. Sú zvyčajne menej nákladné a jednoduchšie na inštaláciu.Na druhej strane môžu byť nákladnejšie na prevádzku a ich životnosť nie je tak vysoká ako pri externých (suchých) čerpadlách. Na ich životnosť má vplyv predovšetkým (ne)čistota vody, pravidelnosť ich čistenia a či sú používané nepretržite alebo v intervaloch.

Externé čerpadlá sa umiestňujú mimo jazierka (preto “suché”). Zvyčajne sú veľmi energeticky úsporné a majú dlhú životnosť. Ich inštalácia je však o niečo komplikovanejšia a ideálne je ich potrebné schovať, aby nerušili vzhľad záhrady a zároveň hluk ich prevádzky nerušil vás a vašich susedov.

Pri výbere sa môžete ešte stretnúť s nasledovnými druhmi jazierkových čerpadiel:

Dôležité parametre

Výkon (prietok)

Pre výpočet potrebného výkonu čerpadla (prietoku), je potrebné poznať objem vody v jazierku a tiež maximálny prietok, ktorý je schopný zvládnuť filtrácia. Príliš malý prietok spôsobí nedostatočnú cirkuláciu, vytvorenie oblastí so stojatou vodou, nedostatočné okysličenie a tvorbu kalu a rias.

Výkon, a teda prietok, by mal byť taký, aby umožnil prečerpať objem vody v jazierku minimálne každé dve hodiny. Ak je objem vody vo vašom jazierku napr. 10 tisíc litrov, minimálny výkon čerpadla by mal byť 5 tisíc litrov za hodinu. Ak máte v jazierku ryby, ideálne je použiť čerpadlo s výkonom 1:1 voči celkovému objemu vody, t.j. 10 tisíc litrov za hodinu.

Výtlak

Výtlak čerpadla predstavuje dopravnú výšku, do ktorej potrebujeme čerpať vodu. Výtlak je závislý na priemere a dĺžke potrubia, jeho prietoku a výškovým rozdiele medzi hladinou čerpanej vody a najvyšším bodom dopravného systému. Čím vyššie a na väčšiu vzdialenosť musí čerpadlo prepraviť vodu, tým sa jeho prietok (výkon) znižuje.

Spotreba

V závislosti od typu a druhu čerpadla je potrebné všímať si aj jeho spotrebu. Vo väčšine prípadov predstavuje spotrebu elektrickej energie vyjadrenú vo Wattoch. Táto spotreba predstavuje finančné náklady, ktoré ovplyvňujú celkové náklady na prevádzku záhradného jazierka.

Náklady

Obstarávacia cena čerpadla je len jedným z nákladov, ktoré sú s ním spojené. Treba myslieť aj na to, že do nákladov je potrebné započítať cenu inštalácie čerpadla a predovšetkým náklady na prevádzku počas obdobia jeho životnosti. Nakoľko čerpadlá fungujú vo väčšine prípadov 24 hodín denne, môžu náklady na prevádzku značne ovplyvniť výšku vašich účtov za elektrinu.

Záruka

Tak ako pri ostatných tovaroch a službách, aj pri jazierkových čerpadlách je vhodné informovať sa nielen na ich životnosť, ale aj na záruku, ktorú na ne výrobca, prípadne predajca poskytuje. Vo väčšine prípadov jazierkové čerpadlá fungujú bez poruchy viac než 2-krát dlhšie, než je ich záruka, no zároveň čerpadlá, ktorých cena je vysoká, majú niekoľkonásobne dlhšiu životnosť než ich lacnejšie varianty.

Pridaj komentár