Efektívny sklad bez manipulačnej techniky neexistuje

Efektívny sklad bez manipulačnej techniky neexistuje. Aj preto musíte dávať veľký pozor na to, aby vaše stroje boli v skvelom technickom stave, aby otočné kolieska na manipulačnej technike boli v dobrej kondícii, aby vysokozdvižné vozíky nevypadli počas plnej prevádzky a aby zamestnanci kvôli zlému technickému stavu neboli v ohrození svojho zdravia či dokonca života. Nie každý podnikateľ má pocit, že si môže dovoliť vysokozdvižný jazyk, ale to je omyl, existujú aj špičkové repasované vozíky za zlomkové ceny. Ako prebieha takýto repas?

 

Repas vysokozdvižného vozíka

V prvom rade musí byť vozík vôbec v takom stave, aby bol označený ako vhodný na repasovanie. Ak nie je, vyradí sa. Repasujú sa iba tie, ktoré sú vo veľmi dobrom technickom stave. Vozík je prijatý na vstupnú kontrolu, kde sa určí, ktoré časti sa budú meniť. Potom sa rozoberie do posledného detailu, zlikvidujú sa kvapaliny, vymenia sa tie najviac namáhané časti ako guľkové ložiská, hydraulické hadice či reťaze. Počas tejto kontroly sa zistí, či je potrebné vymeniť ešte nejaký iný menej namáhaný diel a pokračuje sa v repase. Vozík sa zatmelí, vybrúsi a nanovo nastrieka. Potom sa poskladá a prejde výstupnou kontrolou. Takto repasovaný vysokozdvižný vozík je naozaj v skvelej kondícii.

 

Starajte sa aj ďalej o jeho stav

Ak sa budete starať aj ďalej o dobrý technický stav vozíka – pravidelná kontrola hydrauliky, pneumatík, reťazí či katalyzátoru, za zlomkovú cenu ste našli zlatú baňu. Okrem toho by ste mali zamestnancom uľahčiť prácu  v sklade napríklad tým, že na zdvižku namontujete otočné vidlice či vážiace systémy. Pretože čím spokojnejších zamestnancov máte, tým je váš sklad efektívnejší. A práve aj takéto „zlepšováky“, ktoré uľahčia skladníkom prácu, z nich urobia spokojnejších pracovníkov.

Pridaj komentár