Internet – má život bez neho vôbec zmysel?

Zamyslime sa nad otázkou, aký by bol náš život bez internetu. Aj tá najmenšia predstava nás dokáže vystrašiť či vyvolať pocity beznádeje. Moderný výdobytok – ako internet často označujeme – sa totiž stal neodmysliteľnou súčasťou každodenného života. Do akej miery a či vôbec nám dokáže internet uľahčiť život v porovnaní s tými, ktorí ho nemajú.

Mnohí by neverili, no aj dnes existuje skupina ľudí, ktorí nemajú neobmedzený prístup k internetu, čo znemožňuje ich celkovú informovanosť. Práve takýto ľudia sa stávajú terčom posmeškov, či sú pomenovávaní za internetových analfabetov. No ovládame internet my, alebo ovláda on nás?

Nie je žiadnym tajomstvom, že internet v sebe skrýva množstvo predností a hlavne nám poskytujú neobmedzené množstvo informácií a poznatkov. Dôležitým faktorom je určiť si hranice, ktoré umožnia zreteľnejší výber priorít.

Prílišné využívanie internetu nás môže natoľko vtiahnuť, že zabúdame na ostatné povinnosti. Nie je výnimkou, že mladí ľudia trávia na internetu aj niekoľko hodín denne. To ale znamená, že skoro všetok ich voľný čas venujú práve surfovaniu po internete.

Na jednej strane ponúka internet neobmedzené množstvo informácií, ktoré nám umožňujú orientovať sa napríklad v aktuálnom dianí nielen doma, ale aj vo svete. Na druhej strane sa však hranice na internete neustále posúvajú a tak sa virtuálna realita pre niektorých stáva „lepším“ životom. Preto sme v súčasnosti ovládaní internetom my sami.

Nekonečný zdroj informácií

Medzi voľnočasové aktivity populácie s prístupom na internet jednoznačne patrí surfovanie, či relax vďaka webovým stránkam, ktoré sa venujú rôznym témam, záľubám a aj vzdelávaniu. Internet ponúka širokú škálu informácií, či už ide o informácie týkajúce sa aktivít organizovaných v meste, alebo správy o aktuálnej politickej situácii. Medzi najvýznamnejšie prednosti ľudí s internetom rozhodne patrí dostatočná informovanosť a schopnosť využiť tieto informácie vo svoj prospech.

Kvantum možností, ktoré internet poskytuje sa v poslednom období stalo užitočnou formou expresného vyhľadávania informácií v rozličných sférach života. V súčasnosti sa na internete nachádza takmer všetko. Nielen gazdinky majú možnosť obohatiť svoje zručnosti v kuchyni vďaka tisíckam receptov, ktoré internet ponúka. Mladí ľudia uprednostňujú sociálne siete ako prostriedok modernej komunikácie, ktorá umožňuje rozvíjať sociálny kontakt s okolím.

Netreba však zabúdať na negatívne účinky internetu, ako je napríklad závislosť, ktorá v poslednom období predbehla aj závislosť na alkohole a prirovnáva sa ku závislosti na kokaíne. Vplyv virtuálneho sveta, do ktorého je veľmi ľahké zapadnúť, je rozsiahly a mnohokrát je veľmi ťažké vyhnúť sa mu.

Rodičia zlyhávajú vo výchove tým, že svoje deti od malička podnecujú k využívaniu internetu na rôzne účely. Podobne sú na tom aj učitelia a v podstate celá spoločnosť, keď vyžadujú vysokú mieru intenzívnej internetovej gramotnosti detí od útleho veku. Je len na vašom zvážení, čo je skutočne potrebné, a čo naopak brzdí správnemu vývoju mladých ľudí.

Účinný pomocník nielen v domácnosti

Viaceré prípady dokazujú, že internet skutočne pomáha v rôznych situáciách. Či už ide o pomoc pri riešení zdravotných problémov, zodpovedanie existenčných otázok alebo rady pri montovaní nábytku. Ľudia sa naň obracajú takmer vo všetkom, v čom majú čo i len najmenšie pochybnosti. Nevedomosť nemusí ihneď znamenať nepraktickosť, a zároveň nie všetko, čo sa objaví na internete, je vhodné považovať za pravdivé. V skutočnosti môže ísť  o dezinformácie, ktoré niekedy vedú k nesprávnym záverom. Preto je adekvátne naučiť sa selektovať informácie a neveriť všetkému, čo internet ponúka.

Kde nie je internet, tam je problém

Nedostatočný prístup k internetu sa v súčasnosti považuje za závažný problém, ktorý so sebou prináša nemalé komplikácie. Človek prichádza o kontakt s okolím a zároveň sa cíti obmedzený, nakoľko je ukrátený o možnosť vyhľadávať či overovať si jednotlivé informácie, ktoré momentálne potrebuje, prípadne má o ne záujem.

Dostupnosť internetu je vyššia vo veľkých mestách v porovnaní s odľahlejšími oblasťami, horskými lokalitami a menšími obcami. Aby ste zistili, akú dostupnosť služieb môžete vo svojom okolí očakávať, môžete tak urobiť prostredníctvom mapy pokrytia. Tú nájdete na internete, ale informácie vám poskytne aj váš operátor. Niektorí operátori poskytujú pokrytie aj v menších slovenských obciach a tak aj cestovanie nebude problémom pre tých “internetovo hladných”.

Zvyk je železná košeľa

Dnes sa hovorí aj o tom, že už aj staršia generácia si pomaly zvyká na moderné technológie a čoraz viac sa vyskytujú prípady, kedy je to naozaj nevyhnutné. Percento populácie, ktorá nikdy nepracovala s internetom sa rapídne znižuje, čo odzrkadľuje popredné miesto internetu v našich životoch. Kým pre adolescentov je úplne normálne pracovať s internetom, seniori sú na tom podstatne horšie, avšak aj v tejto skupine záujem o internet rastie.

Najčastejšie ide o vyhľadávanie otázok týkajúcich sa zdravia, či snaha komunikovať s rodinnými príslušníkmi. Starší ľudia si začínajú uvedomovať, že skôr, či neskôr sa budú musieť prispôsobiť aj týmto novodobým výdobytkom súčasnosti.

Vzhľadom na globálny charakter internetu bude svet o pár desiatok rokov plný internetovo-gramotných a zdatných ľudí, ktorí nemajú najmenší problém dostať sa k akýmkoľvek informáciám na sieti. Informovanosť sa totiž zvyšuje priamo úmerne s dostupnosťou internetu.