Ako vyriešiť problémy s hlukom?

Problémy s hlukom vedia spôsobiť nielen hluční susedia, ale aj okolité prevádzky. Ak máte v blízkosti pohostinstvo, pizzériu alebo discobar, dobre viete čo je to hluk. Ako vyriešiť problémy s hlukom? Skúste to takto. Uvedomte si však, že prisunutie všetkých sedačiek ku stene vám nepomôže.

 

Dajte si zistiť aktuálny stav hluku

 

Ešte pred realizáciou odhlučnenia si dajte zistiť aktuálny stav hluku. Firmy väčšinou poskytujú neakreditované merania. Občas sa však nájdu aj také firmy, ktoré vám poskytnú akreditované merania hluku. Vďaka takémuto meraniu získate prehľad o hodnotách hluku vo vašej domácnosti. Podľa týchto hodnôt vám firmy budú môcť navrhnúť projekt odhlučnenia domácnosti.

 

Neakreditované meranie hluku je výrazne lacnejšie, avšak nemôžete ho použiť na právne účely ako napríklad súdne spory. Medzi najbežnejšie meranie hluku patrí meranie kročajovej nepriezvučnosti deliacich konštrukcií, meranie akustických parametrov v priestorovej akustike alebo napríklad meranie hluku v byte z kotolne.

 

Najlepšie zvukovo izolačné materiály

 

Aby bolo odhlučnenie účinné, je potrebné, aby sa používal len ten najlepší zvukovo izolačný materiál. Jeden z najlepších materiálov, ktorý firmy väčšinou využívajú, sú dosky Wolf. Táto doska sa skladá z jemného kremičitého piesku a papierového kartónu. Vďaka takémuto zloženiu vám dokáže zabezpečiť kvalitné odhlučnenie domácnosti.

 

Ak potrebujete vyriešiť problémy s hlukom, mali by ste si nájsť firmu, pre ktorú nebude problém zmerať vám hluk v domácnosti a zrealizovať projekt odhlučnenia. Skúste napríklad firmu Potichu. Majú za sebou už mnoho úspešne zrealizovaných projektov odhlučnenia.

Pridaj komentár