Zlepšite si úroveň angličtiny už dnes

Do širokého rozpätia schopností a zručností, ktoré sa každému človeku dnes oplatí vedieť, patrí aj ovládanie aspoň jedného cudzieho jazyka. Anglický jazyk je nepochybne najpoužívanejším a najžiadanejším jazykom na svete.

Prečo sa učiť anglicky

Učením sa anglického jazyka otvárate svoju myseľ, rozširujete si možnosti, umožňuje vám získať nové kontakty z celého sveta, dohovoriť sa v cudzej krajine, pozerať zahraničné filmy v originálnom znení, čítať zahraničné články a diskusie. Až polovica informácii na internete je v anglickom jazyku. Práve informácie sú veľmi vzácnym, až kľúčovým zdrojom v dnešnej rýchlej informačnej dobe, v ktorej žijeme.

Skvelým a zároveň zábavným spôsobom, ako sa učiť anglicky, je tiež vytvoriť si zahraničné priateľstvá, dozvedieť sa niečo nové o ľuďoch zo sveta a komunikovať na diaľku, čím sa cudzí jazyk udržuje v neustálej kondícii. Aktívne ovládanie angličtiny tiež znamená, že máte omnoho väčšiu šancu zamestnať sa, či už vo svojej rodnej krajine, alebo v zahraničí. Angličtina je totiž súčasne medzinárodným obchodným jazykom. Až 60 krajín sveta používa angličtinu ako úradný jazyk, a skoro všetky ostatné krajiny sveta ako druhý úradný jazyk. Ľudia, ktorí ovládajú viac jazykov, posilňujú svoj rozum, majú vyššiu schopnosť riešiť problémy a vedia sa lepšie sústrediť.

V dnešnej dobe viac ako inokedy platí staré známe pravidlo, že „koľko jazykov vieš, toľko krát si človekom“, resp. toľko krát zvýšiš svoje šance na úspech, predovšetkým v pracovnom poli. Preto je vhodné neodkladať učenie sa cudzieho jazyka na neskôr, najlepšie je začať v mladom veku, kým má človek dostatok času a chuť. Vekom sa totiž všetko, aj cudzí jazyk učí horšie, aj keď samozrejme nikdy nie je neskoro.

Dnešné deti sa anglicky učia už od škôlky, je to už nielen štandard ale samozrejmosť. Dnes máme úplne iné možnosti aj vo výučbe jazykov, ako napríklad naši rodičia. Preto treba využiť všetky možnosti, ktoré nám súčasný svet ponúka.

Otestujte svoje jazykové schopnosti

Jednou z najlepších metód, ako sa efektívne a rýchlo naučiť anglicky, je absolvovať jazykový kurz vedený profesionálnymi, vyškolenými lektormi. Kvalitný lektor dokáže dať vyučovacím hodinám tú správnu atmosféru a tempo, vďaka čomu sa jazyk naučíte rýchlejšie a jednoduchšie. Jazykové školy dnes už ponúkajú rôzne formy a metódy výučby. Zamerať sa tiež môžete na hovorovú alebo obchodnú angličtinu, hodiny môžete absolvovať v menšej skupine ľudí, alebo dokonca z pohodlia domova, vďaka moderným online technológiám. Začiatočníkom najviac pomôžu intenzívne kurzy zamerané viac na komunikáciu a hovorenú angličtinu.

Ak sa rozhodnete prihlásiť na kurz angličtiny, je veľmi vhodné poznať úroveň vašich jazykových schopností. Existuje viacero spôsobov, ako zistiť svoju úroveň angličtiny. Priamo v jazykovej škole si vás môže otestovať lektor formou rozhovoru, prípadne písomným testom. Vyskúšať môžete tiež ja online test, ktorý preverí vašu anglickú gramatiku.

Online test

Online testy angličtiny ponúkajú zväčša jazykové školy priamo na svojej internetovej stránke ako súčasť sekcie, v ktorej si vyberáte jazykový kurz, aby ste sa dokázali presnejšie zaradiť či už do skupinového alebo individuálneho kurzu. Vďaka tomu si lektor bude môcť lekciu pripraviť efektívnejšie, ak sa o vašej jazykovej úrovni dozvie už pred prvou hodinou.

Zaraďovací online test býva zvyčajne koncipovaný stupňovitým spôsobom tak, že náročnosť jednotlivých otázok sa postupne stupňuje. Otázky sú teda rozdelené do viacerých častí, podľa vedomostných úrovní. Test tak dokáže presne vyhodnotiť vašu jazykovú úroveň a odporučiť vám kurz, ktorý by bol pre vás najvhodnejší.

Počas absolvovania online testu je vhodné nepoužívať žiadne pomôcky, ako sú učebnice a slovníky alebo internetový prekladač, aby ste sa mohli dozvedieť vašu skutočnú úroveň jazyka a byť zaradený do vhodnej skupiny. Rovnako nie je vhodné tipovať odpovede. Tipovaním môžete zvoliť správnu odpoveď a byť tak zaradený do vyššej úrovne. Otázky, na ktoré neviete odpovedať, treba v teste preskočiť.

Výhodou online testu je, že každá otázka má iba jednu správnu odpoveď a test zväčša nebýva časovo obmedzený, má len odporúčaný časový rámec. Jeho výsledok sa vám buď zobrazí hneď, alebo vám v krátkom čase príde na email. Jazykový online test  samozrejme nevypĺňajú úplní začiatočníci, ktorí sa angličtinu nikdy neučili.

Na základe výsledku testu budete zaradení do jazykovej úrovne, ktoré sa štandardným spôsobom zvyknú pri jazykových kurzoch označovať od A1 až po C2, teda od úplných začiatočníkov až po veľmi pokročilých. Každá úroveň pritom charakterizuje, čo študent ovláda a v akých situáciách sa dokáže dohovoriť.

Dobrá znalosť anglického jazyka dokáže váš život obohatiť vo viacerých oblastiach. Každý, od začiatočníkov až po veľmi pokročilých, si dnes môže nájsť vhodný kurz na dosahovanie svojich cieľov. Prijmite výzvu naučiť sa anglicky a budete na seba hrdí, keď to dokážete.